Ege Berensel

Copyright 2007-2020
Built with Indexhibit

İmgeler Okulu--süregiden, Ege Berensel, 2019, İdealist Mektep, Üretken Atölye, SALT Galata
A School of Images--ongoing, Ege Berensel, 2019, Idealist School, Productive Studio, SALT Galata

[TUR]

İmgeler Okulu--süregiden

İmgeler Okulu, Ege Berensel’in çöplerden, çöp pazarlarından, hurdacı depolarından on yıldır topladığı 1948 yılında Marshall Filmleriyle başlayan 1951 yılında Amerikan Haberler Merkezi ve 1952 yılında Öğretici Filmler Merkezinin faaliyete geçmesiyle kurumsal bir hal alan, Shell Filmleri, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara Eğitim Araçları Merkezi, İngiliz Kültür Heyeti, Alman Kütüphanesi, Türk-İş, Japon Büyükelçiliği, İş ve İşçi Filmleri gibi kurumların filmleriyle çeşitlenen ve sayısı üç bini bulan eğitim filmleri ve soğuk savaş dönemi propaganda filmlerine, bu filmlerin seyredilme, dolaşıma sokulma, yaygınlaştırılma pratiklerine odaklanıyor. Öğretici Filmler Merkezi 1950’lerin sonunda yerleşik hale geçmeden önce, Gazi Resim-İş içinde, okulda fotoğraf dersleri veren Şinasi Barutçu tarafından düzenlenen dersler aracılığıyla, ÖFM’ye eleman yetiştirmek ve öğretmenleri film gösterecek, üretecek bir donanım kazandırmak amacıyla film ve film şeridi üreten bir atölye kuruluyor. ÖFM’nin filmlerinin jeneriklerinin grafik olarak üretiminden, Nevide Gökaydın’ın grafik sanatları derslerinin öğrenci işlerinin kaydına, bazı ders kayıtları ve ÖFM’nin ilk filmlerinin üretimi Gazi Resim-İş içindeki bu atölye aracılığıyla oluyor. İlk kez bu vesileyle bu topraklarda başlayan bir sinema eğitimi girişimi bu atölyelerde eğitimden geçen, daha sonra ÖFM’deki ve Türkiye belgesel sinemasındaki büyük üretimi gerçekleştirecek Şinasi Gökaydın, Nurettin Tancı, Süha Arın gibi çoğu Gazi Resim-İş kökenli belgesel sinema yönetmeni tarafından başlatılıyor.