Ege Berensel

Copyright 2007-2020
Built with Indexhibit

HA'LAR Ege Berensel 1990-2000 / 2020 Birkaçı dışında, 1990-2000 yılları arasında Oliver Courier ve Remington Rand daktiloları kullanılarak yazılmış, Ruth Wolf-Rehfeldt, Claus Bremer, Yüksel Pazarkaya, Ernst Jandl gibi öncü şairlerin işleme-sürece sokulmuş şiirlerinin varyasyonlarından oluşan, somut şiir, sürekli atıfta bulunan 60 süreç şiir. Ha... Şaşkınlık, uyarma, gayret, evet, soru anlamı vermek gibi çoklu anlamları var Türkçede... "Hayır"daki ha var bir de... Aslında Arapça xayr’dan (hay’r) geliyor, yani iyilik, daha iyi anlamındaki, 17. Yüzyıl Osmanlıcasında, yok hayır, yo hayır şeklinde olumsuzlama sözcüğü yok’la birlikte kullanılıyor hüsnü tabir, retorik olarak … cevabım olumsuz, hayırlısı anlamında… sonra yo, yok unutuluyor, hayır kalıyor geriye…ha’yırlar; ha şiirleri demek… yır eski Türkçede şiir, güzel söz anlamında kullanılıyor… Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın hoo’ları vardır bir de, ha’ları hatırlatan… ah'ın da tersten yazılışı... 60 process poems, written in the period from 1990 to 2000, all but a few of which were typed on Oliver Courier and Remington Rand typewriters, which constantly reference the traditions of concrete, typewriter and process poetry and are made up of variations of processed poems by pioneering poets like Ruth Wolf-Rehfeldt, Claus Bremer, Yüksel Pazarkaya and Ernst Jandl. Ha... In Turkish, this word is an interjection that has multiple meanings and may express astonishment, warning, endeavour, affirmation or inquiry... Then, there is also the ‘ha’ in the word ‘hayır’... Hayır, in fact, stems from the Arabic word xayr (hay'r), meaning goodness, or better, hayır was used in 17th century Ottoman along with the negatory word yok [absent] as a euphemism, a rhetorical device, in the form, 'yok hayır' or 'yo hayır'... to mean, ‘my answer is negative, may the best come of this’... In time, 'yo', or 'yok' were dropped and 'hayır' remained... ha'yır also means 'ha poetry'... 'yır' meaning poetry or eloquent expression in old Turkish... Besides, there is Fazıl Hüsnü Dağlarca's book of poems ‘Hoo'lar’ -the plural of Hoo-, reminiscent of ha’lar, the plural of ha... Ha is ah written backwards, too... Grafik tasarım | Graphic design Amir Jamshidi Studio Pul Yayıncı | Publisher BAS - İstanbul Sanat Araştırmaları Derneği Baskı | Printing Ofset Filmcilik ve Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ Sayfa | Pages 232 Boyut | Size 16x23 cm Baskı | Edition 500 Yaz | Summer 2021 ISBN: 978-9944-5030-8-2 www.b-a-s.info