Ege Berensel

Copyright 2007-2020
Built with Indexhibit

[EN]

TST - The Hill Doesn’t Chant Anymore, 3 Screen Video Installation, 2006-2007, 3x20’

(10th Istanbul Biennial, Not Only Possible, But Also Necessary: Optimism in the Age of Global War)

“On June 21, 2005 the villagers of Inay made an attempt to stop the mining company’s water duct construction. The gendarme forces interfered and as a result 8 villagers were wounded, 12 were put under surveillance, 1 was arrested and 30 are on trial facing a threat of a 20 year prison sentence.”

In the mid 90’s an action was started by the villagers of Ovacik, Bergama, to stop the gold-mining company using cyanide in order to protect their environment. Following this the villagers of Inay, Usak also began protesting against the pollution of their land and waters caused by gold-mining using cyanide and formed the “Inay Vicdan Hareketi/Inay Conscience Movement”. It seems as though today’s imperialist mining was preceded by the story of the Balya mines that were closed down 50 years ago. During the 1st World War the French took over Southern Anatolia with the lead that they had mined from Balya. A collection of video footage shot over 10 years is put together here on 3 video screens, and as the 3 screens move together, the images of the earth, the places, the spaces and the stories they tell become one. TST focuses on the people of that area, projecting their memories, their experiences and their ever-changing dynamic stories. TST aims to visualize the dynamic story that continually rewrites itself and emerges with a narrative feature on video representing the collective memory of people within a specific geographical area. The image will be discussed as a visual memory and as an agent of action rather than as a representation of the real. TST’s theme is that of people’s private recollection versus history, or in other terms; storytelling versus history (with the support of REC Türkiye and VIDEA).

[TUR]

TST - Türkü Söylemeyen Tepe, 3 Ekranlı Video Düzenleme, 2006-2007, 3x20'

(10. Uluslararası İstanbul Bienali İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik 8 Eylül – 4 Kasım 2007)

“21 Haziran 2005’te İnaylılar, maden şirketinin köylerindeki su yolu kazısını durdurmak istedi. Jandarma müdahale etti. Sekiz köylü yaralandı, 12’si gözaltina alindi, bir kişi de tutuklandı. 30 köylü 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.”

90’lı yılların ortalarında siyanürlü altın madenciliğine karsı doğasını korumak için mücadeleye başlayan Bergama Ovacık köylülerinin hareketi, 2005 yılında Uşak İnay köyünde sularının ve topraklarının siyanürle kirlemesine karşı mücadele eden İnay Vicdan Hareketi’ni doğuruyordu. 50 yıl önce kapatılan Balya madenlerinin hikâyesi emperyalist madencilik üzerine bu iki hikâyeyi sanki önceliyor. Fransızlar 1. Dünya Savaşı sırasında Balya’dan çıkardıkları kurşunla Anadolu’nun güneyini işgal ediyorlardı. Yaklaşık 10 yıllık bir videolama sonucu biriktirilen imajlar, üç ekran birlikte hareket ettikçe, toprak, yerler, uzamlar, hikâyeler birbiri içine giriyor. TST, belirli bir coğrafi bölgedeki insanların kolektif hafızaları hakkında anlatısal yüzü olan bir video gerçekleştirmek amacıyla, bir hikâyenin oluşumunu, sürekli kendini yeniden yazmasını görselleştiriyor. İmaj, gerçekliğin bir temsilinden çok, görsel hafıza, eylemin bir etkeni olarak tartışılıyor. TST’nin teması “global savasa karşı özel hatırlama” ya da “tarihe karşı hikaye-anlatma”dır (REC Türkiye ve VIDEA’nın katkısıyla).