Ege Berensel

Copyright 2007-2020
Built with Indexhibit

[ENG]

Paratext, 90', 2015, Digital video transferred from Super 8 film

This is an allegory of a not-starting film which is formed of prolonged collected signs of countdown images up to 90 minutes referring to Guy Sherwin’s “At the Academy” in 1974, a film of prolonged countdown images from 5 minutes to 15 minutes, W+B Hein’s “Material film” in 1977 and Florian Zeyfan’s “Splice Film” in 2013. This is a film by Ege Berensel, an experimental video artist making films by collecting 8mm films from flea markets and garbages and using paratextual elements like countdown images, sound and color traces in the found footages for 15 years. Paratext is a concept discovered by Gerard Genette in his book of “Palimpsestes” while he was categorizing intertextuality concept. It term refers the relationships between the text and the secondary textual elements besides the main text like topics, subtopics, prologs, last words, warnings, reminders, notes, images, cover, rough drafts before the text, drafts and the time topics in a text, and credits, titles, countdown images, subtitles in a film. This film is an allegory of a not-starting book referring to Turkish novelist Oğuz Atay’s idea of a book that is formed of a starting and an ending prologs.

[TUR]

Paratext, 90', 2015, Dijital ortama aktarılmış Süper 8mm film

Film öncesi gerisayım imlerini biriktirerek, 5 dakikadan 15 dakikaya kadar çıkaran Guy Sherwin’in 1974'te yaptığı “At the Academy”, W+B Hein’nın 1977'de yaptığı “Material film” ve Florian Zeyfan’ın 2013'de yaptığı “Splice Film”de kullandığı fikri bir uzun film süresine, 90 dakikaya çıkararak yapılan bir başlamayan bir filmin alegorisi. Ege Berensel, 15 yıldır bit pazarlarından, çöp pazarlarından, eskici depolarından topladığı 8mm filmlerin filmdışı (paratextual), gerisayım, ses, renk izi notasyonlarından üretiği bir film. Paratext, Paratekst, Ötemetin, Gerard Genette’in Palimsest kitabında metinlerarasılık kavramını tasnif ederken icat ettiği bir kavram. Bir metnin, metin dışında kalan, ikincil dereceden metinsel unsurlarla yani başlıklar, ara başlıklar, altbaşlıklar, önsözler, sonsözler, uyarılar, notlar, imajlar, kapak, metin öncesi karalamalar, taslaklar, bir filmin, jenerik, ara yazılar, zaman başlıkları, gerisayım imleri, altyazıları ile olan ilişkileri anlamına gelir. Film, Oğuz Atay’ın bir önsözle başlayıp biten, bir önsözden oluşan kitap fikrine atıfla hiç başlayamayan bir filmin alegorisidir.