Ege Berensel

Copyright 2007-2020
Built with Indexhibit

[EN]

Marchers, 3-screen video installation, 2014, Digital video transferred from Super 8mm film, 10’.

The images of 1st of May among the 8 mm films recorded by families come up to the light for the first time after they were found in the junk dealer’s stores and thrash markets. These images are those that were recorded by the militant filmmakers of three different revolutionist organizations like Dev-Yol (Revolutionist’s Path), TKP (Turkish Communist Party), TİP (Turkish Workers’ Party). During the Coup in 1980 these kinds of visual documents, propaganda films were seized by the state of siege, were burned and were sprited away from the country. The 1st of May in 1978 was also very important and has a symbolic meaning for thousands of people who came to the square having the sorrow of 37 victims which were massacred on the square a year ago in 1977. Attacks and threats by the counter-guerillas could not stop the meeting to happen on 1st of May. The workers met on the Taksim Square once again as every year in a massive power. The most important demand of the meeting was asking the reveal of the offenders on the 1st of May in1977. How does the articulation of visualization of 8mm films, practices of propaganda, spatial montage and soft montage of these protest movements by three different political groups work in the level of images?

[TUR]

Yürüyenler, 3 Ekranlı Video Enstalasyon, 2014, Süper 8mm filmden transfer edilmiş dijital video, 10’.

Türkiye’de 1978 yılı 1 Mayıs’ına ait çöp pazarlarından, hurdacı depolarından bulunmuş ve 8mm aile filmlerinin içinden ilk kez ortaya çıkan 1 Mayıs görüntüleri. Dev-yol (Devrimci Yol), TKP (Türkiye Komünist Partisi), TİP (Türkiye İşçi Partisi) gibi üç farklı devrimci kitle örgütünün militan sinemacılarının kaydettiği görüntüler. 1980 darbesi sırasında bu tür görsel belgelere, propaganda filmlerine sıkıyönetim mahkemeleri tarafından el konulmuş, yakılmış, bir kısmı da yurt dışına kaçırılmıştı. 1978 yılındaki bu 1 Mayıs simgesel olarak da çok önemliydi, bir önceki yıl, 1977 yılında Taksim meydanında katledilen 37 insanın acısını içinde yaşayan yüzbinler yine Taksim Alanı’ndaydı. Kontrgerilla saldırıları, tehditleri işçilerin 1 Mayıs kutlamasını engelleyemedi. İşçiler bir önceki yıl olduğu gibi bir kez daha aynı güç ve kitlesellikle Taksim Meydan’ında buluştular. Bu mitingin en önemli talebi 1 Mayıs 77’nin faillerinin bulunmasıydı. Üç farklı politik grubun, protesto hareketinin birbirinden farklı bu 8mm görselleştirme, propaganda pratiği uzamsal (spatial) montaj, soft montaj aracılığıyla eklemlenmesi, bir araya, gelmesi imajlar düzeyinde nasıl işler?